Κατηγορίες: ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - 5ο μάθημα: Το Ανθρώπινο σώμα (Ελαιογραφία - DVD)

Μάθημα Ζωγραφικής: Το Σώμα στην ελαιογραφία

  Το Ανθρώπινο σώμα στο DVD είναι μια σειρά γνώσεων για: 
  - Αναλογίες,
  - Σχεδιασμός
  - Συγκρίσεις,
  - Ελαιογραφία σε δύο περάσματα
  Από τον κάθετο άξονα έως την ολοκλήρωση

Αποκτήστε όλη τη σειρά DVDs Ζωγραφικής σε μία θήκη με δώρο ένα επί πλέον DVD

  Δείτε λίγες εικόνες από το DVD: 'Το Ανθρώπινο Σώμα'


Προσθήκη στο καλάθι (Τιμή: 17 €)

Δείτε το καλάθι αγορών σας.