¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: Το Κοντάρι στήριξης στην Αγιογράφηση

Στο Εργαστήρι χρησιμοποιούμε κοντάρια-προεκτάσεις που χρησιμοποιούν οι ελαιοχρωματιστές και που μπορείτε να βρείτε σε όλα τα ελαιοχρωματοπολεία.

    Υπάρχουν δύο ειδών:
    Τα μονά, Νο 1 που δεν είναι εξυπηρετικά για τη δουλειά μας και τα διπλά, Νο 2, αυτά που αναπτύσσονται σε μήκος περίπου 3 μέτρων.

    Αφού τα ανοίξεις -ξεβιδώνοντας και βιδώνοντας τα- στο μήκος που επιθυμείς, έτσι ώστε το κοντάρι να έχει παράλληλη θέση ως προς την επιφάνεια εργασίας σας Νο 3.

    Η παράλληλη θέση που πρέπει να έχει το κοντάρι ως προς την εικόνα που αγιογραφείτε, βοηθάει να τραβάτε συνεχόμενες γραμμές δίχως αυξομειώσεις στο πάχος της γραμμής.