¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 13. Ο Ζωοδότης Χριστός

   Στο DVD με το Ζωοδότη Χριστό θα βρείτε οδηγίες για:
  
-Χρώματα  -Φωτοστέφανο - Προπλασμοί,  -1ο, 2ο, 3ο Φως  - Χρυσοκονδυλιά  -Σάρκώμα
-1ο, 2ο, 3ο Φώς  -Ψυμιθιές   -Γράμματα κ.λ.π.
.  Δημιουργήστε με την ευγενική Τέχνη της Ορθοδοξίας.
Ο Ζωοδότης Χριστός ένα απαραίτητο συμπλήρωμα στις γνώσεις σας για την Αγιογράφιση.