¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 12. Η Σπουδή στην Αγιογραφία

Σε κάθε μάθημα Αγιογραφίας ή Ζωγραφικής μέσα από το DVD, υπάρχει μια διαδοχή στην δημιουργική σειρά
των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο «μαθητής» Αγιογράφος ή ζωγράφος.
   Σ' αυτό το DVD με τη Σπουδή, βήμα-βήμα με επεξηγήσεις και οδηγίες να το δείτε όσες, μα όσες φορές θελήσετε.