¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 07 Ζωγραφίζοντας Ζώα

Ζωγραφίζοντας Ζώα
  Ένα DVD Δώρο σε κάθε αγορά όλων των μαθημάτων Ζωγραφικής, για να δημιουργήσετε έργα με θέμα τα Ζώα.
  Το DVD περιέχει δύο θέματα:
  Τα άλογα -15" -  και  -μία γάτα
27" -.
  Το DVD με θέμα τα Ζώα, είναι δωρεάν προσφορά σε όσους αποκτήσουν όλη τη σειρά των DVD για τη Ζωγραφική.