¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 06 Η Μικτή Τεχνική

Η ΜΙΚΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ σε DVD ένα μάθημα με δέκα ενότητες διάρκειας: 01:05':35''.
   Συλλογή γνώσεων δοσμένη με σαφήνεια.
  Δίνει τη δυνατότητα να 'πλουτίσετε' το δημιουργικό σας τάλαντο με ακόμη ποιο εκφραστικά έργα, πιο πέρα από τα συμβατικά μέσα.
- Το χρύσωμα (και με ασήμι) σε καμβά και η ζωγραφική ενός θέματος.
- Το Κολάζ, ο στόκος, η μικτή τεχνική με νερό και ελαιογραφία.
Δημιουργήστε ελεύθερα

Δημιουργήστε με στόκο και λάδιαΔημιουργήστε με άμμο και λάδια
Δημιουργήστε μεγάλους όγκους δίχως βάρος. Δώστε την 3η διάσταση στα έργα σαςΔημιουργήστε σε φόντους από χρυσό και ασήμι
Δημιουργήστε το