¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 05 Το Ανθρώπινο Σώμα

Το Μάθημα για το Ανθρώπινο σώμα στο DVD είναι μια σειρά γνώσεων για: 
- Αναλογίες,
- Σχεδιασμός με μολύβι και κάρβουνο
- Συγκρίσεις, πολλά animations και μία
- Ελαιογραφία σε δύο περάσματα
  Από τον κάθετο άξονα έως την ολοκλήρωση.