¶ρθρα: Δείτε demo των μαθημάτων: 03. Το Πορτραίτο

Το ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ σε DVD ένα μάθημα με διαδοχική σειρά: 
-Το Σκίτσο Ανάλογίες 
-Χρώματα της Σάρκας, (Σπουδή)
-1ο πέρασμα Σάρκα
-1ο πέρασ. Φόντου & Ρούχων, 
-2ο πέρ. Φόντου Πρoσώπου - κλπ,
-Το παιδικό πορτραίτο
-Μια γρήγορη σπουδή σε 4:30΄

Σε κάθε μάθημα Αγιογραφίας ή Ζωγραφικής μέσα από το DVD, υπάρχει μια διαδοχή στην δημιουργική σειρά των βημάτων που πρέπει να ακολουθήσει ο «μαθητής» Αγιογράφος ή ζωγράφος. Βήμα-βήμα με επεξηγήσεις και οδηγίες προφορικές, γραπτές ώστε ταυτόχρονα να βλέπει, να ακούει και να διαβάζει όσες μα όσες φορές θελήσει.