Επιλογή κατηγορίας:

01. To Ελεύθερο Σχέδιο
02. Το Τοπίο
03. Το Πορτραίτο
04 Το Δάσος
05 Το Ανθρώπινο Σώμα
06 Η Μικτή Τεχνική
07 Ζωγραφίζοντας Ζώα
11. Η Οδηγήτρια
12. Η Σπουδή στην Αγιογραφία
13. Ο Ζωοδότης Χριστός
14. Το Στιλβωτό ( ή Στυλβωτό)
Έργα επιτυχόντων Σ. Κ. Τ. Θεσσαλονίκης
Μαθήματα Ζωγραφικής - Το πορτραίτο
Μαθήματα Ζωγραφικής - Το τοπίο (VIDEO 3 MB)
Μαθήματα Ζωγραφικής, Αγιογραφίας
Μαθήματα σε DVDs για Αγιογραφία: Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ
Μπορώ να μάθω Ζωγραφική; Πόσο εύκολο είναι; Η Ζωγραφική διδάσκετε;
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Το Κοντάρι στήριξης στην Αγιογράφηση