Τμήματα

Αγιογραφίας
Δημοτικού
Παιδική Ζωγραφική, τμήματα Δημοτικού
Μαθήματα Ζωγραφικής, τμήματα Γυμνασίου - Λυκείου
-Υποψηφίων Αρχιτεκτονικής, Γραφικών & Καλών Τεχνών
Μαθήματα Ζωγραφικής, τμήματα Αντρών - Γυναικών