ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ του Λεωνίδα Αρβανιτίδη

Ελαιογραφία 50 Χ 70 εκ
Ελαιογραφία 70 Χ 100 εκ.
Ελαιογραφία 50 Χ 60 εκ.
Ελαιογραφία 100 Χ 130 εκ
Ελαιογραφία 70 Χ 80 εκ
Ελαιογραφία 100 Χ 130 εκ
Ελαιογραφία 60 Χ 100 εκ
Ελαιογραφία 50 Χ 70 εκ
Ελαιογραφία 50 Χ 60 εκ
Ελαιογραφία 70 Χ 100 εκ
Ελαιογραφία 80 Χ 120 εκ
Ελαιογραφία 50 Χ 60 εκ